CHARKOWSKA WYTW?RNIA TECHNOLOGII PRZEMYS?OWYCH Sp. z o.o.

ADRES PRAWNY 62490, obw?d charkowski, rejon charkowski, miejscowo?? Kummunar, ul. Ozerna, 5
ADRES FAKTYCZNY 61039, Chark?w, ul. Wykonkomowska, 32
e-mail: info@harprom.com
TELEFONY Sekretarz (057) 370 21 84
faks (057) 370 40 10
Kierownik zagranicznej dzia?alno?ci gospodarczej

Alexander Czerkaszyn

 (050) 325 20 07

 email:hzpt.kit@gmail.com

Wydzia? dostawy  (050) 343 85 46
(050) 401 24 70
PRZEDSTAWICIELSTWO W KIJOWIE Ukraina, Kij?w, ul. Lawrska, 16
TELEFON W KIJOWIE +38 (097) 361-09-59