1. PYTANIE:

Kupiłem samochodowy zbiornik dla zapasu produkcji Waszej o objętości 42 litry korporacji. Na stacji gazowej załadowano mi 46 litrów!!! Jak takie można!?

ODPOWIEDŹ:
Dzień dobry! Objętość funkcyjna balona stanowi 80% nominalnego, w Pańskim przypadku to, 33,6 l. Po osiągnięciu tej objętości na multizaworze i urządzeniu rozdawniczym paliwa powinien uruchomić się ogranicznik. W okresie zimowym ze względu na zmniejszenie elastyczności parów propanu, ciśnienie funkcyjne może być osiągalne za pomocą większej objętości gazu… Ale umieścić w balonie o pojemności 42 litry 46 litrów gazu nie można. Widocznie Państwo mają sprawę z nieuczciwą stacją paliwową.
POLECENIE:proszę się zwrócić do serwisu dla regulowania multizaworu dla ograniczenia przy 80% napełnienia balonu od jego objętości nominalnej.

2. PYTANIE:

Dzień dobry! Nie ma karty technicznej do balonu na 50 litrów, cylindrycznego «Charpromtech» sp. z o.o. Dlaczego?

ODPOWIEDŹ:
Dzień dobry! Odpowiednio do „przepisów zorganizowania i bezpiecznego eksploatowania pojemników działających na zasadzie ciśnienia” (НПАОП 0.00-1.59-87, п.10.1.3*), kartę techniczną mają balony o objętości większej, niż 100 l. Cała niezbędna informacja o Pańskim balonie jest w tabeli przyspawanej do korpusu.

3. PYTANIE:

Dzień dobry! Chciałbym kupić powietrzny odbiornik o objętości 900-1000 litrów. Ciśnienie 10 atmosferów. Czy potrzeba jego rejestrować w nadzorze kotłowym?

OPDPOWIEDŹ:
Dzień dobry! Pojemniki o objętości do 1м3 należą do 4 grupy zbiorników, działających w temperaturze mniej, niż 200°С, u których działanie ciśnienia w МPа (кgs/см2) na pojemność w м3 (l) nie przekracza 1,0 (10000) i nie ulegają rejestracji obowiązkowej w organach nadzoru krajowego technicznego na podstawie «Przepisów zorganizowania i bezpiecznej eksploatacji pojemników, działających na zasadzie działania ciśnienia» (НПАОП 0.00-1.59-87, п.6.2.2*). Czyli odbiornik o objętości 900-1000 litrów o ciśnieniu stanowiącym 10 atmosferów nie ulegają obowiązkowej rejestracji w organach nadzoru krajowego technicznego.

4. PYTANIE:

Chcemy kupić odbiornik V=5м3. Chciałbym uniknąć rejestracji w nadzorze kotłowym. Jeśli kupić 5-6 sztuk o objętości 900 litrów, Pańskiej produkcji? Ciśnienie funkcyjne stanowi 8 atmosferów. Posiadam niezbędny dla odbiorników obszar. Jak ich połączyć ze sobą?

ODPOWIEDŹ:
Dzień dobry! Odbiornik o objętości 900 litrów o funkcyjnym ciśnieniu 8 atmosferów nie należy rejestrować w organach krajowego nadzoru technicznego (НПАОП 0.00-1.59-87, п.6.2.2*). Połączyć odbiorniki można za pomocą elastycznych rur-przewodów o obszarze stożkowym nie mniejszym, niż suma obszarów stożkowych stosowanych kołnierzy i o ciśnieniu funkcyjnym stanowiącym nie mniej, niż funkcyjne ciśnienie odbiorników.

5. PYTANIE:

Dzień dobry! Potrzebny odbiornik. Będzie znajdował się na ulicy, w cechu nie ma miejsca. Zimą jest mróz. Co Państwo poradzą? Czy nie pęknie metal?

ODPOWIEDŹ:
Dzień dobry! «Charpromtech» sp. z o.o. ma możliwość wyprodukować odbiornik stalowy 09Г2С o minimalnej dopuszczalnej temperaturze ścianki stanowiącej -40…-70оС (w zależności od kategorii) lub z nierdzewnych marek stali o funkcyjnej temperaturze ścianki od -253 оС do +610 оС.

6. PYTANIE:

Kupiliśmy odbiornik Chrarpromtech modelu РВ 500.600-01. Utracona karta techniczna odbiornika. W jaki sposób można wyrobić zapasową kartę?
Z góry dziękuję.

ODPOWIEDŹ:
Dzień dobry! Mamy możliwość zrobić kopię karty technicznej. Prosimy dla udzielenia szczegółowej informacji o kontakt z wydziałem zbytu na numer (050) 325 20 07.

7. PYTANIE:

Dla produkcji żywnościowej potrzebny odbiornik o średnicy 600 mm i o ciśnieniu 1 MPа z nierdzewnej stali o równej powierzchni wewnętrznej. Czy można u Państwa taki kupić?

OPDOWIEDŹ:
Dzień dobry! «Charpromtech» sp. z o.o. ma możliwość wyprodukować odbiornik ze stali nierdzewnej o średnicy 600 mm i o ciśnieniu 1 MPа z polerowanymi szwami wewnętrznymi lub o całej powierzchni wewnętrznej.

8. PYTANIE:

Dzień dobry! Nasze biuro konstrukcyjne opracowało rysunki odbiornika, który należy zainstalować w działającej linii technologicznej. Czy można u Was wytworzyć taki odbiornik?

ODPOWIEDŹ:
Dzień dobry! «Charpromtech» sp. z o.o. może wyprodukować odbiornik według rysunków klienta po dokonaniu analizy dotyczącej odpowiedniości ważnym standardom. W razie braku odpowiedniości ważnym standardom możemy zaoferować Państwu korekcję projekta, w którym zostaną wzięte pod uwagę Pańskie rysunki.

9. Pytanie:

Czy w pomieszczeniu produkcyjnym można zainstalować odbiorniki o pojemności 500 i 900 litrów, co jest potrzebne do tego?

Odpowiedź:
Odpowiedź na Twoje pytanie można znaleźć w sekcji N6 NPAIP 0.00-1.59-87, “Zasady dotyczące porozumienia i bezpieczeństwa pracy statków ciśnieniowych”.