PRZYGOTOWANIE INŻYNIERYJNO-KONSTRUKTORSKIE

Na bazie wytwórni jest stworzone biuro konstruktorsko-technologiczne, zapewniające wsparcie inżynieryjne procesów produkcyjnych jak wytwórni, tak i innych firm przemysłowych. Szybkie i jakościowe wykonanie prac osiąga się wysokokwalifikowanym personelem i wyposażeniem we współczesne i czołowe narzędzia.

WYTWARZANIE WYTWÓRNI

  • MECHANICZNA OBRÓBKA CZĘŚCI. Na wytwórni przeprowadza się szerokie spektrum prac mechanicznych: toczenie, frezowanie, wiercenie, poziome wiercenie, okrągłe szlifowanie, rowkowe, uniwersalne szlifowanie i ostrzenie-szlifowanie. Taki zakres możliwości pozwala na wytwarzanie szerokiego spektrum wyrobów z różnym skomplikowaniem technologicznym.
  • WYTWARZANIE TOCZENIOWE. Prace tego typu przeprowadza się prasami hydraulicznymi i korbowymi z siłą do 315 ton, co pozwala na wytwarzanie szerokiego spektrum toczenia arkuszowego, które charakteryzuje się różnorodnością procesów technologicznych i narzędzi oraz służy dobrą podstawą dla rozwoju.
  • WYTWARZANIE SPAWALNICZE. Firma HARPROMTEH SA stosuje spawanie łukowe argonowe nietopiącą się elektrodą (TIG), półautomatyczne i automatyczne spawanie w środowisku gazów ochronnych topiącą się elektrodą (MIG/MAG), a także ręczne spawanie łukowe (ММА). Spawanie przeprowadza się na liniach, wyposażonych w urządzenia firmy «FRONIUS». Stosują się gazy dla spawania firmy «ELME MESSER GAAS».

Dla wytwarzania naczyń pod ciśnieniem opracowane i są wdrożone specjalne stanowiska, co pozwala na wykonanie wysokojakościowych spawanych połączeń.

Pracownicy mają periodyczne atestacje zgodnie z ДНАОП 0.00-1.16-96 i są dopuszczeni do spawania naczyń, które pracują pod ciśnieniem, na budowlanych nośnych i ogradzających konstrukcjach. Zarządzanie pracami spawalniczymi przeprowadza atestowany kierownik. Sprawdzenie połączeń spawanych przeprowadzają specjaliści, którzy są atestowani do kontroli nieniszczącej wizualnie-pomiarowej, kapilarnej i ultradźwiękowej.

Na wytwórni są powierzchnie, które pozwalają jakościowo i w terminy wytwarzać niestandardowe i nie gabarytowe wyroby.

  • OBRÓBKA TERMICZNA. Nasza firma jest wyposażona w niezbędny sprzęt do obróbki cieplnej stali niskowęglowych poprzez oddziaływanie cieplne w celu zmiany ich struktury i właściwości w danym kierunku. Taki proces pozwala przy zachowaniu uprzedniej formy wyrobu zdjąć naprężenie i odnowić plastyczność po deformacji. Po obróbce termicznej wyrób można poddać nowemu cyklowi odkształcenia i obciążenia cyklicznego. A ta charakterystyka w metalu jest bardzo ważna dla wyrobów, które pracują pod ciśnieniem.
  • STACJA BADAWCZA. Każde naczynie, które pracuje pod ciśnieniem i wytwarzane na wytwórni, jest testowane przy ciśnieniu testowym na specjalistycznych stoiskach przez wykwalifikowanych specjalistów.
  • FARBOWANIE. Warsztat farbowania proszkowego wyposażony we współczesne wyposażenie: komorami rozpylania i piecami do polimeryzacji. Dla farbowania wyrobu wykorzystuje się jakościowa farba proszkowa różnych kolorów RAL i tekstury.
    Farba jest nakładana po obróbce wstępnej powierzchni, co zwiększa przyczepność i zapobiega korozji pod warstwą farby.
  • SYSTEM JAKOŚCI. Na naszej firmie jest wdrożony system zarządzania jakością opracowany zgodnie z wymogami ДСТУ ISO 9001. Spale prowadzi się wewnętrzny audyt systemu jakości przez certyfikowanych specjalistów zgodnie z wymogami ISO 19011:2011.