?LUSARZ MONTER

Oferowano prac?
Stanowisko: С?lusarz monter ?lusarz monter (numer zawodu 18559)
Grafik pracy: Ca?y dzie?
Typ pracy: Sta?y

Wymagania do kandydata
Wykszta?cenie: ?rednie specjalne
Do?wiadczenie zawodowe: ponad 5 lat
Informacja dodatkowa: «Charpromtech» produkuje pojemniki ci?nieniowe, — odbiorniki i balony samochodowe.
Potrzebny ?lusarz-monter urz?dzenia hydraulicznego i do ci?cia metali: urz?dzenia frezerowe, tokarskie, dla zginania list?w, giliotyny, walce, kolumnowe ?urawie, prasy hydrauliczne oraz mechaniczne.
Oferujemy: legalne zatrudnienie (op?ata dni chorobowych, coroczne urlopy), stabilna wyp?ata wynagrodze?.
Dojazd od metro – autobusem korporacyjnym.