?LUSARZ MONTA?OWY

Oferowano prac?
Stanowisko: ?lusarz monta?owy(numer zawodu 18466)
Harmonogram pracy: Ca?y dzie?
Typ pracy: Sta?y

Wymagania do kandydata
Wykszta?cenie: Nie ma znaczenia
Do?wiadczenie zawodowe: 2-5 lat
Informacja dodatkowa: «Charpromtech» sp. z o.o. wytwarza zbiorniki ci?nieniowe, — odbiorniki i balony samochodowe, niestandardowe agregaty i konstrukcje mateliczne.
Wymagania: praca z rysunkami, do?wiadczenie pracy w przedsi?biorstwach budowy maszyn, posiadanie umiej?tno?ci stosowania wszystkich typ?w instrument?w ?lusarskich.
Oferujemy: legalne zatrudnienie (op?ata za okres chorobowy, coroczne urlopy), stabilna wyp?ata wynagrodze?.
Dojazd od metro — autobusem korporacyjnym.