MALARZ

Proponowano prac?
Stanowisko: Malarz (numer zawodu 7141)
Grafik pracy: Ca?y dzie?
Typ pracy: Sta?y

Wymagania do kandydata
Wykszta?cenie: ?rednie-specjalne
Do?wiadczenie zawodowe: 1-2 lata
Informacja dodatkowa: «Charpromtech» sp. z o.o. produkuje zbiorniki ci?nieniowe, – odbiorniki i balony samochodowe dla ciek?ego gazu naftowego propanu.
Kandydat powinien umie? malowa? ciek?ymi i proszkowymi farbami.
Oferujemy: legalne zatrudnienie (op?ata okresu chorobowego, urlopy coroczne), stabilna wyp?ata wynagrodzenia. Wynagrodzenie dostojne.
Miejsca dla malarzy s? certyfikowane.
Dojazd od metro — autobusem firmowym.