Zbiorniki cylindryczne pionowego

Zbiorniki cylindryczne  pionowego  samochodowy  na gaz płynny (propan-butan) o ciśnieniu roboczym 1,6 MPa pionowego przechowywania

Opis

MATERIAŁ:

Zbiorniki cylindryczne  pionowego  jest wykonany ze stali węglowej St3ps według Państwowych standardów Ukrainy (skrót – DSTU2651). Na życzenie zleceniodawcy, balon może być wytwarzany z innych gatunków stali, zalecanych Normatywnymi aktami prawnymi dotyczącycmi ochrony pracy (skrót – NPAOP) 0.00-1.59.

 

WYPOSAŻENIE:

 • Zbiorniki cylindryczne pionowego  jest wyposażony kołnierzem tracono-wypełniającym;
 • Wielozawór;
 • Wydawany sztucer do fazy ciekłej;
 • Zawór bezpieczeństwa;
 • Odległościowe urządzenia do tankowania z zaworem zwrotnym;
 • Manometr;
 • Rurociąg łączący.

 

KONSTRUKCJA:

Zbiorniki cylindryczne  pionowego  jest wykonany zgodnie z wymaganiami norm krajowych, naszych Warunków technicznych (skrót – TU) na podstawie dokumentacji projektowej, zgodnie z własnymi życzeniami.

Dla każdego balonu dzieje się rozliczenie na mocną zgodnie z obowiązującymi standardami.

W konstrukcji balonu jest przewidziany minimalny wzrost (naddatek na korozję)do grubości ścianki 0,4 mm, co pozwala trwalszą eksploatację.

Pęknięcie balonu następuje pod ciśnieniem nie niżej 6,75 MPa.

Montaż odbywa się na specjalnie wykonanych stoiskach.

Spoiny wykonane za pomocą spawania łukowego w osłonie gazowej.

 

OBRÓBKA POWIERZCHNIOWA:

Powierzchnia wewnętrzna i spoiny w naturalnym stanie są suche, czyste i niebarwione.

Poza powłoką antykorozyjną – farba proszkowa na bazie żywicy epoksydowej stosuje się na 5 minut, po obróbce wstępnej, która zwiększa przyleganie i zapobiega korozji pod warstwą farby.

 

TESTY I WYPRÓBOWANIA:

 • Przychodząca kontrola materiałów;
 • Oględziny;
 • Kontrola cech geometrycznych;
 • Radiograficzna i ultradźwiękowa kontrola połączeń spawanych;
 • Test wytrzymałości hydrauliczną presją 3,0 MPa;
 • Wypróbowanie na hermetyczność pneumatyczną presją 1,6 МPa z zanurzeniem do kąpieli;
 • Kontrola lakierowanych i farbowanych pokryć.

Zbiornik walcowy pionowy od CharPromTech

Charkowska Fabryka Technologii Przemysłowych to wiodące przedsiębiorstwo w branży produkcji maszyn na Ukrainie, zajmujące się wytwarzaniem wyrobów do pracy pod ciśnieniem. Jeden z kierunków działalności to produkcja zbiorników walcowych do pionowego przechowywania gazu. Są one instalowane na samochodach ciężarowych, ponieważ konstrukcja samochodów osobowych nie nadaje się do ich wykorzystania. Ściany pionowych zbiorników gazowych są wystarczająco mocne, o grubości więcej niż 3 mm. Nie każdy producenta europejski jest w stanie zaoferować takie właściwości, a to dowodzi, że CharPromTech przede wszystkim dba o jakość swoich wyrobów. W celu zapewnienia najwyższej jakości, na bazie Charkowskiej Fabryki Technologii Przemysłowych działa Biuro projektowe, którego zadaniem jest obliczenie wytrzymałości każdego wyrobu. Każdy zbiornik walcowy pionowy jest testowany pod ciśnieniem w specjalnie wyposażonych kabinach przez specjalistów. Norma GOST 2651 – to podstawa produkcji CharPromTech i zgodnie z nią zbiorniki walcowe do pionowego przechowywania gazu są wytwarzane ze stali węglowej. Spoiny są szczególnie wytrzymałe, ponieważ spawanie wykonuje się w atmosferze gazu ochronnego. Natomiast powłoką antykorozyjna i farba zabezpieczają ścianki zbiorników gazowych od zewnątrz. Zbiorniki wytrzymują 2,5 tysięcy cykli napełniania, co średnio wynosi 12 lat.

Cylindryczne zbiorniki poziome, nabycie hurtowe od naszych dealerów

Cylindryczne zbiorniki gazowe produkcji CharPromTech są do nabycia u naszych autoryzowanych dealerów. Obecnie Charkowska Fabryka Technologii Przemysłowych nie sprzedaje wyrobów klientom bezpośrednio. Jednakże nasze dealerzy sprzedają nasze wyroby w cenie producenta hurtem i detalicznie, bez prowizji pośredników. Kontakty do autoryzowanych dealerów CharPromTech zobaczycie tutaj. Nabycie cylindrycznego zbiornika do pionowego przechowywania gazu produkcji CharPromTech – to dobre rozwiązanie, albowiem jest to produkt będący godnym konkurentem na rynku europejskim i światowym. Wyroby Charkowskiej Fabryki Technologii Przemysłowych są znane ze swej jakości nie tylko na Ukrainie. Kraje, gdzie także są sprzedawane wyroby CharPromTech, to: Ukraina, Rosja, Kazachstan, Polska, Niemcy.

Właściwości

Materiał Balon jest wykonany ze stali węglowej St3ps według Państwowych standardów Ukrainy (skrót – DSTU2651). Na życzenie zleceniodawcy, balon może być wytwarzany z innych gatunków stali, zalecanych Normatywnymi aktami prawnymi dotyczącycmi ochrony pracy (skrót – NPAOP) 0.00-1.59
Sprzęt Balon jest wyposażony kołnierzem tracono-wypełniającym, odległościowe urządzeniem do tankowania z zaworem zwrotnym, manometrem, wielozaworem, zaworem bezpieczeństwa, wydawanym sztucerem do fazy ciekłej, rurociągiem łączącym
Położenie robocze Poziome
Stanowisko przechowywania i transportowania Pionowy
Forma powłoki Cylindryczna
Kształt dna Eiptyczny
Stosowanie Urządzenia gazowe automatycznego urządzenia ładującego

Galeria zdjęć

БАЛЛОН АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ВЕРТИКАЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ

БАЛЛОН АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ВЕРТИКАЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ