Zbiorniki toroidalny wewnętrzny

Zbiorniki toroidalny wewnętrzny na gaz płynny (propan-butan) o ciśnieniu roboczym 1,6 MPa z wewnętrznym kołnierzem

Opis

KONSTRUKCJA:

Balon jest wykonany zgodnie z wymaganiami norm krajowych, naszych Warunków technicznych (skrót – TU) na podstawie dokumentacji projektowej, zgodnie z własnymi życzeniami zleceniodawcy.

Dla każdego balonu dzieje się rozliczenie na mocną zgodnie z obowiązującymi standardami.

W konstrukcji balonu jest przewidziany minimalny wzrost (naddatek na korozję)do grubości ścianki 0,4 mm, co pozwala trwalszą eksploatację.

Pęknięcie balonu następuje pod ciśnieniem nie niżej 6,75 MPa.

Montaż odbywa się na specjalnie wykonanych stoiskach.

Spoiny wykonane za pomocą spawania łukowego w osłonie gazowej.

 

OBRÓBKA POWIERZCHNIOWA:

Powierzchnia wewnętrzna i spoiny w naturalnym stanie są suche, czyste i niebarwione.

Poza powłoką antykorozyjną – farba proszkowa na bazie żywicy epoksydowej stosuje się na 5 minut, po obróbce wstępnej, która zwiększa przyleganie i zapobiega korozji pod warstwą farby.

 

TESTY I WYPRÓBOWANIA:

  • Przychodząca kontrola materiałów;
  • Oględziny;
  • Kontrola cech geometrycznych;
  • Radiograficzna i ultradźwiękowa kontrola połączeń spawanych;
  • Test wytrzymałości hydrauliczną presją 3,0 MPa;
  • Wypróbowanie na hermetyczność pneumatyczną presją 1,6 МPa z zanurzeniem do kąpieli;
  • Kontrola lakierowanych i farbowanych pokryć.

Zbiorniki toroidalne wewnętrzne produkcji CharPromTech

Charkowska Fabryka Technologii Przemysłowych to wiodące przedsiębiorstwo w branży produkcji wyrobów do pracy pod ciśnieniem. Wyroby przedsiębiorstwa są o bardzo wysokiej jakości, która odpowiada standardom ukraińskim i europejskim. Zakłady produkcyjne w Fabryce są wyposażone w nowoczesne urządzenia, a technologia produkcji odpowiada wymaganiom bezpieczeństwa.

Zbiorniki toroidalne można kupić od autoryzowanych dealerów Charkowskiej Fabryki Technologii Przemysłowych za cenę producenta. Obecnie CharPromTech nie sprzedaje wyrobów klientom bezpośrednio. Jednakże nasze dealerzy sprzedają gazowe zbiorniki toroidalne w cenie producenta hurtem i detalicznie. Zbiornik toroidalny to wyrób o najwyższej jakości. Kraje, gdzie także są sprzedawane wyroby CharPromTech, to: Ukraina, Rosja, Kazachstan, Polska, Niemcy.

Każdy gazowy zbiornik toroidalny jest testowany pod ciśnieniem w specjalnie wyposażonych kabinach przez specjalistów. Zgodnie z normą ГОСТ 2651, zbiorniki są wykonywane ze stali węglowej. Na bazie Charkowskiej Fabryki Technologii Przemysłowych działa Biuro projektowe, którego zadaniem jest obliczanie wytrzymałości każdego zbiornika pod ciśnieniem. Spoiny są szczególnie wytrzymałe, ponieważ spawanie wykonuje się w atmosferze gazu ochronnego, a to całkiem eliminuje możliwość wycieku. Wszystkie gazowe zbiorniki toroidalne są powlekane trwałą powłoką antykorozyjną i farbowane specjalną farbą celem osiągnięcia szczególnej jakości. Nie grożą im żadne testy zderzeniowe, ponieważ nie są wrażliwe na oddziaływanie fizyczne lub mechaniczne. Grubość ścianek wynosi ponad 3 mm, a to znacznie wydłuża termin eksploatacji zbiorników. Termin ich eksploatacji wynosi nie mniej niż 12 lat lub 2,5 tysięcy cykli napełniania.

Zbiornik LPG w miejscu koła zapasowego z kołnierzem wewnętrznym

Zbiornik toroidalny – jest pojemnikiem na paliwo gazowe w składzie instalacji zasilania gazowego. Nabycie wewnętrznego zbiornika toroidalnego znaczy wybrać układ z kołnierzem wewnętrznym. To znaczy, że wielozawór, od którego zostanie wyprowadzone urządzenie do tankowania, znajduje się w centrum zbiornika. Oferujemy zbiornik LPG pod koło zapasowe o pojemności od 35 do 65 litrów. Wewnętrzny zbiornik toroidalny LPG świetnie nadaje się do oszczędnej jazdy po mieście na gazie.

Wyrób jest przeznaczony wyłącznie pod propan. Zbiornik LPG o kształcie koła zapasowego jest montowany w bagażniku lub w przedziale silnika. Ponieważ miejsce przeznaczone dla koła zapasowego zostanie zajęte przez układ LPG, potrzebno będzie znaleźć inne miejsce do jego przechowywania. Jednakże instalacja LPG może być zainstalowana także w innym miejscu, które ma odpowiednie wymiary. Miejsce koła zapasowego nie jest koniecznym warunkiem. Instalacje o takich wymiarach są po prostu najbardziej popularne na rynku, bo są kompaktowe i wygodne w użyciu. Na nich niekorzystnie oddziałują bezpośrednie promienie słoneczne, dlatego zaleca się nie pozostawiać samochód z otwartym bagażnikiem w słoneczną porę.

Właściwości

Materiał Balon jest wykonany ze stali węglowej St3ps według Państwowych standardów Ukrainy (skrót – DSTU) 2651. Na życzenie zleceniodawcy, balon może być wytwarzany z innych gatunków stali, zalecanych Normatywnymi aktami prawnymi dotyczącycmi ochrony pracy (skrót – NPAOP) 0.00-1.59
Sprzęt Balon jest wyposażony kołnierzem tracono-wypełniającym
Położenie robocze Poziome

Galeria zdjęć